Garantie

GARANTIE VOOR PARTICULIEREN:

De Punder Bestratingen geeft 1 jaar garantie op de aangebrachte bestrating.
Te denken aan verzakkingen van bestrating wat al binnen 1 jaar optreedt, is niet acceptabel.( indien het grondwerk ook door ons is gedaan ) Mocht dit het geval zijn dan wordt dat uiteraard verholpen.

Uitgezonderd bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld:
- Verkeerde dikte materiaal bijvoorbeeld 6 cm i.p.v. 8 cm dik in de inrit. U zult begrijpen dat dit overmacht is en niet onder de garantie valt.